Martonyi községMartonyi község weboldala

Levél az önkormányzatnak

Rendeletek Martonyi önkormányzat

line

A közkifolyók használati díjának megállapításáról

A csatorna használat díja

A folyékony hulladék gyűjtése

A helyi címer és zászló használatáról

A köztisztaságról

A temetőkről

Kommunális adó

Országzászló használata

Szociális földprogram

Közterületen történő italfogyasztás tilalmáról

Filmforgatási rendelet

Idegenforgalmi rendelet

Költségvetési rendelet 2015

Talajterhelési díj rendelete

Iparűzési adó rendelete

Közkifolyók használata

Közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia

Helyi esélyegyenlőségi progrtam 2013-2018