Választás 2019

Választás 2019

Önkormányzati választás 2019. október 13.   06 – 19 óra

Polgármester  végeredmény

Vécsei István – programja

Önkormányzati képviselők: végeredmény

Kovácsné Horkay Gizella
Barva Sándor
Rémiás Zsuzsanna
Drencsán Dorottya

MARTONYI TELEPÜLÉSEN MŰKÖDŐ NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

 

Hivatalos neve:       Martonyi  Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 székhelye: 3755 Martonyi, Fő út 54. sz.

                                               Adószám: 15783725-1-05

Törzskönyvi azonosító: (PIR): 783727

KSH statisztikai számjel:15783725-8411-371-05

TEÁOR  kódja: 8411 Általános közigazgatás

                                       Állaptevékenység államháztartási szakagázata: 841106 Helyi                                    nemzetiségi önkormányzatok  igazgatási tevékenysége.

Elérhetőségei:

Postai címe: 3755 Martonyi, Fő út 54. sz.

Telefon– és telefaxszáma: 48/459-001

Elektronikus levélcíme: martonyi3755@gmail.com

honlapja, ügyfél-szolgálatának elérhetőségei:   www.martonyi

Tevékenységére vonatkozó adatok:

Tevékenységét a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak és a Martonyi  Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata  Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi.

Gazdálkodási adatok: 

Számlavezető pénzintézete:    Korona Takarék Takarékszövetkezet

bankszámlaszám:                    55600181-10003891

adószáma:                                  15783725-1-05

ROMA Nemzetiségi Önkormányzata összetétele:

Név
Jelölő szervezet(ek)

Képviselő-testülete tagjainak száma:    3 fő

Káló Jenő elnök

Nyíri Krisztián elnök helyettes

Kovács Tamás

 

ROMA SZMSZ 2014

Martonyi  Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetése 2018

Martonyi Roma Nemz.Önk. 2017. évi zárszámadása