Trianonra és Martonyi hősökre emlékeztek

http://www.indavideo.hu/video/2009junius_4___Martonyi

Martonyi községben 2009. június 4-én 18 óra 30 perces kezdéssel a falu lakossága a gyászos trianoni évfordulóra és a két világháborúban odaveszett hősökre emlékezett. Az ünnepségen a lakosságnak több mint az 1/3 volt jelen, és a szomszéd település lakói is szép számmal képviseltették magukat. A megemlékezés végén, az idősebb korosztály könnyeket törölgetve és meghatódva egyfajta „katarzist” érezve távozott.

Ez kis lépés volt az ünnepek történelmében, de óriási a falu életében. Fiatalok, idősek egyformán készültek a megemlékezés óráira, mely mély nyomot hagyott a lelkekben. A himnusz eléneklését követően, Szabó Krisztina előadásában Juhász Gyula: Trianon című verse hangzott el, majd ezt követően Kuru Sándor, Wass Albert: Miatyánk című versét adta elő. Ünnepi beszédet a település polgármestere Vécsei István mondott, melyben történelmi tényekre hivatkozott, majd meghatottan beszélt a két világháború áldozatairól, a zsidó származású elhurcoltakról, szenvedéseikről, vágyaikról, és önfeláldozásukról. A hősi halottak neveinek felolvasását Ágos Attila és Petránszki János tanulóktól hallottunk míg közben a falu katolikus templomának lélekharangja vitte az élők üzenetét a hősök lelkének:

Tisztelet, békés nyugalom, és örök emlék hőseinknek!

Az ünnepi beszédet követően, Csabai Ibolya, Reményik Sándor: Nem nyugszunk bele c. versét szavalta el, azt követően pedig, Rémiás Zsuzsanna, Dalol a honvágy című dalt énekelte el. A műsor közben Kiss Eszter szintetizátoron, míg Kondi Csilla énekével emelte a színvonalat.

A megemlékezést a Szózattal fejezték be. Mindezt megörökített Papp János Martonyi lakos.

Reméljük hasonló összefogással további szép pillanatokat élhetnek át és láthatnak a település, Martonyi lakói.